PRODLUŽUJÍCÍ SE TERMÍNY U NOVĚ OBJEDNANÝCH SLUŽEB

Z důvodu plnících se kapacit ve výrobách a množství uzavřených zakázek + následných realizací bude docházet k prodlužování termínů u nově objednaných služeb i prováděných případných oprav či servisů. Předpokládáme, že bude docházet také ke zpoždění při zpracování nových cenových nabídek na které bude nově čekací doba 7 až 10 dní dle typu zastínění.

Za způsobené komplikace se předem omlouváme, děkujeme za pochopení a prosíme o trpělivost.